11 juni 2012 - Schoolreis PK + 1 KO - Kinderboerderij 't Bakkershof

Middenin het natuurgebied “De Makkegemse bossen” van Merelbeke bevindt zich ’t Bakkershof, een gerestaureerde hoeve.

De omvorming van de gewezen dierenstallen tot verblijfsruimten voor natuurvrienden midden dit groengebied, is een geslaagd tweespan. Er is geen overbodige luxe, maar het is vooral veilig en aangepast aan de huidige levensnormen.

Vanwaar komt de naam ’t Bakkershof?

’t Bakkershof is een hoeve opgericht door de Familie Van Den Meersschaut. De boer Patrick, was de vijfde generatie bakker van vader op zoon, maar hij gaf zijn bakkerij op voor deze hoeve, waar hij op educatieve wijze met het dagelijkse plattelandsleven, zijn andere grote passie, actief is.

Een kinderboerderij wordt gezien als een centrum van een levendig gebeuren, toegankelijk voor iedere natuurliefhebber. Het is een plaats waar contacten worden gelegd, zowel tussen mens en dier als tussen mensen onderling. Het drankhuis heeft in dit verband ook enige betekenis daar het enerzijds een ontmoetingsruimte is van natuurvrienden die mens noch dier willen kwetsen en anderzijds de nodige centen moet bijbrengen zodoende dit toch didactisch centrum zelfbedruipend te houden.

De vroegere boerderijen zijn met de tijd mee geëvolueerd tot landbouwbedrijven gespecialiseerd in een welbepaalde tak, waar normen en voorschriften dienen gerespecteerd te worden. Ouderen kennen nog de tijd dat ze fladderden en flirten in velden en schuren, laten we ook dit stukje schoonheid koesteren en met zorg bewaren om het “gratis” te kunnen doorgeven aan de door onszelf geschapen volgende generatie. Op onze kinderboerderij vindt u vele dieren. We hebben schapen, geiten, konijntjes, eenden, kippen, ganzen, paarden, ezels, varkens, koeien, lama... en een trouwe lieve hond "Filou" die van het domein een levendige kinderboerderij maken.

Op de hoeve zelf is er ook veel te doen. Zo kan je samen met de boer brood en koeken bakken, met de huifkar gaan rijden, de dieren verzorgen, .... Ook komt de hoefsmid en schapenscheerder nu en dan eens langs. Ook vind je hier en daar een werktuig van uit “de tijd van toen”. Zo kunnen we hier bieten malen met een bietenmolen, graan malen tot meel om brood te bakken, met de pletmolen haver en gerst pletten tot voer voor de dieren en enige andere oude werktuigen om het veld te bewerken of te gebruiken bij de oogst. Bij ons komt er het op aan dat de kinderen zoveel mogelijk te laten zien en te leren.